Mozaīkas

Kad Tas, kam nav miesa, ne kontūru, ne lieluma, Viņa transcendentās dabas dēļ, kad Viņš, kam ir Dieva forma, būs pieņēmis verga formu un būs kļuvis par kvantitāti un kvalitāti, kad Viņš būs apģērbts ar ķermeniskām līnijām, tad, atstāj pēdas uz gleznoujuma, un parādi kontemplācijai Viņu, kas akceptējis būt redzams.

Sv. Jānis Damaskietis