Radošie projekti

“Uz trešā gadu tukstoša sliekšņa es jums novēlu visiem, dārgie mākslinieki, ļauties radošās iedvesmas pieskārienam ar īpašu intensitāti. Lai skaistums, ko jūs nododat rītdienas paaudzēm, tajās izraisa apbrīnu! Dzīves un cilvēka sakrālā rakstura un visuma brīnumu priekšā vienīgā adekvātā attieksme ir apbrīna.”

Jānis-Pavils II