Evanģelizācijas krusts

Svētajam garam veltītais evanģelizācijas krusts, ko esam gleznojuši Bele-Arsas diecēzei (Francija) ir brīnišķīgs projekts, kura daudzie ikonu sižeti atklāj Svētā gara spēku. Tas ceļo no draudzes uz draudzi, no vienas diocēzes uz otru, lai katra vieta pulcinātu cilvēkus ap to caur savu ticības un skaistuma vēstījumu.