Vilāras projekts

Šajā baznīcā, kurai ir 1000 gadu mēs esam realīzējuši projektu, kas iekļauj 5 ikonas, liturģiskās mēbeles, svečturus un tabernākulu. Šaja ansamblī esam vēlējušies izteikt vienotas Baznīcas ideju, ņemot par iedvesmas avotu rietumu un austrumu mākslas tradīciju pirms Baznicas šķelšanās.