Dombes abatija

Dombes abatijas (Francija) Tibērijas kapellā mēs esam izveidojuši 10 ikonu kopmozīciju divās rindās. Augšējā rindā ir Deisis kompozīcija, kuras centrā ir Kristus godība, un apakšējā rindā ir 5 ikonas ar Kristus publiskās dzīves notikumiem, sākot no Jēzus kristībām un nobeidzot ar Svēto vakarēdienu. Šajā abatijā, kas ir pazīstama ar savu ekumenisko tradīciju, šī kapella liecina par ikonu tradīciju, kas bija universāla visai baznīcai līdz 11gs., un tādā veidā aicina lūgties par baznīcas un visu kristiešu vienotību.